تاریخ انتشار: ۱۱:۵۳:۲۱, ۲۴ دی ۱۳۹۴
صفحه استان ها » کرمانشاه

افزایش مشارکت دانشگاهها و مراکز پژوهشی در طرحهای کلان ملی

براساس مصوبه جلسه شورای سیاستگذاری معاونان پژوهش و فناوری دانشگاهها و رؤسای پارکهای علم و فناوری منطقه پنج پژوهش و فناوری کشور مشارکت دانشگاهها و مراکز پژوهشی در طرحهای کلان ملی افزایش می‌یابد.
براساس مصوبه جلسه شورای سیاستگذاری معاونان پژوهش و فناوری دانشگاهها و رؤسای پارکهای علم و فناوری منطقه پنج پژوهش و فناوری کشور مشارکت دانشگاهها و مراکز پژوهشی در طرحهای کلان ملی افزایش می‌یابد.

به گزارش اعتدال به نقل از تسنیم، در جلسه معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که با حضور مدیران ستادی این وزارتخانه، سازمان ملی استاندارد و اعضای منطقه پنج پژوهش کشور برگزار شد پیشنهادهایی ارائه شد که این جلسه مصوباتی نیز در زمینه‌های مختلف علم و فناوری را به دنبال داشت.

در این جلسه مصوب شد که با هدف توسعه پایدار منطقه پنج کشور در طرحهای پزوهشی و فناوری در زمینه‌های نفت و گاز و مقابله با ریزگردها، جایگاه ویژه‌ای برای دانشگاهها و کراکز تحقیقاتی منطقه دیده شود و امکان مشارکت دانشگاهها و مراکز پژوهشی و فناوری در طرحهای کلان ملی کشور بیشتر شود.

در این جلسه پیشنهاد شد براساس دستورالعمل صادره از طرف معاونت پزوهش و فناوری وزارت علوم تمهیدات لازم از طرف معاونت اداری مالی وزاتخانه جهت برقراری نظام HSE در طرحهای عمرانی جدید و قدیم دانشگاهها دیده شود و این موضوع توسط معاونان پژوهش و فناوری مناطق و رؤسای پارک علم و فناوری با همکاری معاونت اداری مالی و دفاتر عمرانی پیگیری شود.

پیگیری رفع مشکلات مربوط به صدرو ویزا برای دانشجویان خارجی از جمله تسریع در صدور مجوزها و دریافت روادید به طور جدی از طریق حوزه‌های مرتبط در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و واگذاری قوانین و مقررات بخشی از اختیارات به خود دانشگاهها در صورت امکان از دیگر پیشنهادهای ارائه شده در این جلسه بود.

در این جلسه پیشنهاد شد معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعتبارات مالی لازم برای ایجاد آزمایشگاههای مرجع و استاندارد در دانشگاههای منطقه را با توجه به ظرفیتهای موجود و برنامه‌های راهبردی آنها مورد حمایت قرار دهد.

با توجه به برنامه ششم توسعه و برنامه توسعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه تأمین بخشی از بودجه عمومی دانشگاهها از محل درآمدهای اختصاصی پیشنهاد شده براساس شاخصهای اقتصادی منطقه دیده شود.

در این جلسه پبشنهاد شد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هماهنگی لازم برای ترغیب دستگاههای اجرایی به اولویت‌دهی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی منطقه در انجام طرحهای پژوهشی و فناوری مرتبط با نیازهای منطقه را در صورت وجود ظرفیت مورد نیاز دستگاههای مربوطه در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی آن منطقه به عمل آورد.

مقرر شد دانشگاهها امانات آرمایشگاهی را براساس شیوه نامه بین پارکها و ادارات استاندارد استانها و دستورالعمل استانی در اختیار پارکهای علم و فناوری منطقه قرار دهند و مدیران کل استاندارد استانهای منطقه پنج ممیزی و تأیید صلاحیت و به کارگیری آزمایشگاههای دانشگاهها، مراکز پژوهشی و پارکهای علم و فناوری استانها را با رعایت اولویت در دستور کار قرار دهند.

در این جلسه مقرر شد سازمان استاندار استانها با توجه به تاکید رئیس پژوهشگاه استاندارد نسبت به صدور مجوز تأیید صلاحیت دانشگاهها و مراکز پژوهشی و فناوری را در اولویت دستور کار خود قرار دهند و دانشگاهها و پارکهای علم و فناوری برنامه راهبرد مشترک در ارتباط با روند تبدیل علم به ثروت در سطح منطقه را تدوین کنند.

انتهای پیام /