تاریخ انتشار: ۱۹:۳۰:۱۸, ۱۶ دی ۱۳۹۴
صفحه استان ها » کرمانشاه

اجرای بیش از ۱۱۰۰ طرح حوزه سلامت در کشور

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: ۱۱۰۰ پروژه در حوزه سلامت در سراسر کشور در حال اجرا است.
به گزارش اعتدال به نقل از تسنیم، محمد حاجی آقاجانی در نشست قطب درمان غرب کشور که امروز در کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: 1100 پروژه در کشور در حوزه سلامت در حال انجام است که شامل بهسازی بلوک‌های زایمانی، توسعه کلینیک‌‌های ویژه، توسعه بخش‌‌های ویژه، توسعه و بهسازی بخش اورژانس بیمارستان‌ها و توسعه مراکز جامع تشخیص و درمان سرطان است.

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: تبادل تجربیات موفق و ناموفق بین دانشگاه‌های علوم پزشکی را از مهم‌ترین دست‌آورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های این نشست بوده و این امر برای معاونت درمان و ستاد وزارتخانه نیز بسیار مفید است.

حاجی آقا‌‌‌‌‌جانی گفت: حفظ دستاوردهای برنامه های تحول و کمک به بالندگی آن اولویت کاری دانشگاه های علوم پزشکی است و نهادینه شدن این برنامه از آرزوهای وزارت بهداشت بوده که خوشبختانه در دستیابی به آن موفق بوده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه در برنامه کاهش فرانشیز پرداخت مردم از جیب را کاهش داده و از این طریق از ارجاع بیمار به بیرون جلوگیری کرده، افزود: ضروری است که از مهم‌ترین دستاورد برنامه تحول حراست شود.

معاون درمان وزارت  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عنوان کرد: در ارتباط با برنامه مقیمی، مهم‌ترین اصل صادقانه برخورد کردن دانشگاه‌ها است و عدم حضور پزشک یا حضور بدون اثر پزشک نباید سبب ضربه زدن به اصل برنامه شود و با بازرسی مداوم باید به این امور توجه شود.

حاجی آقاجانی تلاش‌های وزارت بهداشت را برای جذب و تخصیص منابع در اوضاع نامساعد اقتصادی قابل تقدیر دانست و گفت: هزینه کرد و تخصیص به موقع منابع توسط دانشگاه با رعایت و کنترل هزینه‌ها امری ضروری است.

وی با اشاره به این موضوع که پرداخت به پزشکان در این برنامه و برنامه‌های ویزیت و ماندگاری باید به موقع انجام شود، اظهار کرد: شایسته نیست که با این زحمت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاران به این شکل منابع را به موقع اختصاص دهند و پرداخت به موقع انجام نشود.

حاجی آقاجانی در مورد برنامه هتلینگ گفت: اختلاف در انجام کار بسیار زیاد است، در جاهایی با جذب طراح، استفاده از مصالح با کیفیت و دقت زیاد کارهای زیبا و بادوام انجام شده است ولی در جاهایی متاسفانه از مواد غیر استاندارد و یا بدون تناسب با بیمارستان استفاده شده است.

معاون درمان وزارت  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه حفظ دستاوردهای برنامه‌‌‌های تحول و کمک به بالندگی آن اولویت کاری دانشگاه‌‌‌‌‌‌‌های علوم پزشکی است، افزود: حرکت رو به جلو و انجام با سرعت پروژه‌ها و نظارت بر کیفیت اجرای برنامه‌ها باید در دستور کار تمامی مسئولان حوزه سلامت باشد.

حاجی آقاجانی عنوان کرد: بخش‌های اورژانس کارت ویزیت دانشگاه علوم پزشکی، بیمارستان و کارت ویزیت بیمارستان، اورژانس است و بهترین نیروها باید در اورژانس بیمارستان به‌کارگیری شوند.

وی با اشاره به اینکه پرداخت پول قبل از ارائه خدمات در اورژانس نباید اتفاق بیفتد، عنوان کرد: تکریم ارباب رجوع از مهم‌ترین مواردی است که در بیمارستان باید مورد توجه قرار گیرد.

حاجی‌آقاخانی با بیان اینکه هدف اصلی نشست‌های قطب، ایجاد همگر‌‌ایی و توجه به اقتضا‌‌‌یات منطقه ای در راستای اهداف ملی است، عنوان کرد: حفظ دستاوردهای برنامه‌‌‌‌های تحول و کمک به بالندگی آن اولویت کاری دانشگاه های علوم پزشکی است.

انتهای پیام /