تاریخ انتشار: ۰۱:۱۶:۳۱, ۳۰ بهمن ۱۳۹۴
صفحه استان ها » خراسان جنوبی

توجه به معیشت، عقلانیت و اخلاق رمز موفقیت کشور

سی و چهارمین سالگرد شهید محمدحسن قوی در شهرستان آرین شهر قائن برگزار شد. در این دیدار مهندس محمدعلی قوی برادر شهید سخنانی ایراد کرد