تاریخ انتشار: ۱۷:۴۲:۰۵, ۲۰ بهمن ۱۳۹۴
صفحه استان ها » خراسان جنوبی

کسب رتبه اول دامپزشکی خراسان‌جنوبی در کشور

مدیر کل دامپزشکی خراسان جنوبی،‌گفت: این اداره کل موفق شده باکسب امتیاز 84/1990 از مجموع 2000 امتیاز در شاخص‌های عمومی و اختصاصی از فعالیت‌های بهداشتی رتبه اول را در کشور کسب کرده است.
مدیر کل دامپزشکی خراسان جنوبی،‌گفت: این اداره کل موفق شده باکسب امتیاز 84/1990 از مجموع 2000 امتیاز در شاخص‌های عمومی و اختصاصی از فعالیت‌های بهداشتی رتبه اول را در کشور کسب کرده است.

به گزارش اعتدال به نقل از ایسنا، علیرضا رفیعی اظهار کرد: همه ساله عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي در دو بخش شاخص‌هاي عمومي و اختصاصي ارزيابي مي‌شود.

وی ادامه داد: شاخص‌هاي اختصاصي‌، شامل پوشش بهداشتي دام‌ها در برابر بيماري‌هاي دامي، قابل انتقال بين انسان و دام مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.

رفیعی با اشاره به سایر شاخص‌های اقتصاصی دامپزشکی، بیان کرد: پوشش كنترل كيفي و بهداشتي توليدات خام دامي و شيلاتي، پوشش كنترل بهداشتي مزارع تكثير و پرورش طيور زنبور عسل و كرم ابريشم در برابر بيماري‌ها و پوشش بهداشتي آبزيان در مراكز تكثير و پرورش منابع آبي  نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مدیر کل دامپزشکی استان، با اشاره به ‌شاخص‌هاي عمومي دستگاه‌ها‌‌، ‌عنوان کرد: برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت، برنامه توسعه دولت الكترونيك و هوشمندسازی اداری، برنامه مدیریت سرمایه انسانی و برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی است.

رفیعی خاطرنشان کرد: برنامه صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری و برنامه استقرار نظام جامع مديريت عملكرد نیز از سایر شاخص‌هاي عمومي دستگاه‌ها است.