تاریخ انتشار: ۱۵:۰۷:۵۱, ۱۸ بهمن ۱۳۹۴
صفحه استان ها » مازندران
نماینده مردم قائمشهر:

برنامه محوری در پسابرجام باعث حل مشکلات خواهد شد

اگر دولت بتواند برنامه ریزی مناسبی داشته و سازوکار مناسب را به جهتی ببرد که رسیدن به منابع، برنامه محور باشد، به درستی برای منابع و مصارف آن برنامه ریزی شود، قادر خواهیم بود دوران پسابرجام را به درستی سپری کنیم.
هادی حسینی نماینده مردم قائمشهر و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پایگاه خبری تحلیلی اعتدال در مورد حاشیه سازی برخی جریان ها در اوج مذاکرات اقتصادی با کشورهای دیگر گفت: موضوع تصویب برجام فرصت و شرایط مناسبی را در داخل و خارج کشور ایجاد کرد.وی افزود: صرفنظر از موافقت ها و مخالفت هایی که در خصوص این موضوع صورت گرفت، به نظر می رسد گشایش دروازه های کشور به روی برخی سرمایه گذاران در شرایط موجود و تعامل میان ملت ها و دولت ها سبب توسعه پایدار در کشور خواهد شد و مشکلات جامعه کاهش خواهد یافت.

نماینده مردم قائمشهر تاکید کرد: برخی درصدد بودند تا برجام به نام آنها رقم بخورد که این اتفاق نیفتاد و لذا چه در داخل و چه در خارج نگرانی هایی برای این دسته از افراد وجود دارد. چنین نگرانی هایی بعضا باعث بروز گفتمان هایی می شود که به نظر می رسد چندان زیبا نبوده و به نفع کشور نمی باشد.

حسینی ادامه داد: این مساله نه تنها موردپسند عقلا بلکه مورد نظر مردم هم نیست . من تصورم بر این است اگر دولت بتواند برنامه ریزی مناسبی در این راستا داشته باشد، و سازوکار مناسب را به جهتی ببرد که رسیدن به منابع، برنامه محور باشد، به درستی برای منابع و مصارف آن برنامه ریزی شود، قادر خواهیم بود دوران پسابرجام را به درستی سپری کنیم و مشکلات معیشت مردم به ویژه مساله بیکاری را بتوان به درستی مدیریت کرد.

وی در پاسخ به سوالی در مورد فراهم سازی زمینه ها برای حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای گفت: مردم همواره حضوری فعال در زمان انتخابات داشته اند.

نماینده مردم قائمشهر تصریح کرد: من هیچ گاه ندیدم که مردم در این زمینه کم بگذارند. بخش دیگری از این موضوع به اقدامات مسئولین باز می گردد تا مردم را دعوت به حضور شایسته در انتخابات کنند.

حسینی در پایان تاکید کرد: در این دوره با توجه به پیام مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت حضور در انتخابات و رویکردی که در مردم ایجاد شده، به نظر می رسد خیل عظیمی از مردم در انتخابات نمایندگان مجلس و خبرگان رهبری شرکت داشته باشند.