تاریخ انتشار: ۱۶:۱۱:۳۸, ۱۲ بهمن ۱۳۹۴
صفحه استان ها » اصفهان
نماینده مردم سمیرم:

تعاملات سازنده با جهان شرط موفقیت کشور در رفع موانع اقتصادی است

در تعاملات گسترده نباید تنها به فکر سود تجاری باشیم، بلکه در هر مرحله ای سود سیاسی، ملی و مردمی را باید مدنظر داشته باشیم تا بتوانیم در هر زمان بیشترین بهره برداری را از تعامالات تجاری و سیاسی به دست بیاوریم. تعامل سازنده شرط موفقیت کشور و راه خروج از مشکلات اقتصادی است.
سکینه عمرانی عضو کمیسیون کشاورزی و نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با پایگاه خبری تحلیلی اعتدال درباره دستاوردهای سفر رئیس جمهور به ایتالیا و فرانسه گفت: هر زمان کدورت ها در سایه روابط حسنه از میان برود، ارتباطات در سطوح پایین سود خوبی را نصیب دو طرف می کند. 

وی ادامه داد: زمانی که با کشورهای اروپایی روابط خوبی را ایجاد کنیم و در مسیر تعامل گام برداریم، این مسئله می تواند میان تجار هم بسیار تاثیرگذار باشد. امروز دنیای روابط گسترده و ارتباطات هدفمند است، لذا باید برای کسب سود بیشتر در راستای منافع نظام، کشور و ملت قدم های بلندی برداریم تا بتوانیم در خلال این روابط سود اقتصادی و سیاسی مناسبی را نصیب کشور کنیم. 

نماینده مردم سمیرم با تاکید بر این که روابط میان کشورها باید در عالی ترین سطوح حسنه باشد گفت: باید روابط سیاسی میان کشورها روابط خوب و مساعدی باشد، زیرا اگر روابط سیاسی مطلوب نباشد، نباید انتظار داشته باشیم در ارتباطات اقتصادی رخدادهای مفیدی به وجود آید. 

عمرانی با بیان این که تمامی فعالیت ها در زمینه ارتباط با کشورهای غربی باید در راستای منافع نظام باشد، خاطرنشان کرد: تعامل امری پسنددیده است اما در تعاملات گسترده نباید تنها به فکر سود تجاری باشیم، بلکه در هر مرحله ای سود سیاسی، ملی و مردمی را باید مدنظر داشته باشیم تا بتوانیم در هر زمان بیشترین بهره برداری را از تعامالات تجاری و سیاسی به دست بیاوریم. تعامل سازنده شرط موفقیت کشور و راه خروج از مشکلات اقتصادی است.