تاریخ انتشار: ۱۷:۴۷:۲۰, ۴ بهمن ۱۳۹۴
صفحه استان ها » آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی در شهرك های صنعتی كشور صاحب كرسی شد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی به عنوان عضو هیات مدیره شهرك های صنعتی كشور انتخاب شد.
 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی به عنوان عضو هیات مدیره شهرك های صنعتی كشور انتخاب شد.

به گزارش اعتدال به نقل از مهر، معدن و تجارت آذربایجان شرقی، در حكمی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت، حسین نجاتی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی به عنوان عضو هیات مدیره سازمان صنایع كوچك و شهركهای صنعتی ایران منصوب شد.

این برای نخستین بار است كه یکی از رؤسای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان های کشور به عنوان عضو هیات مدیره شهرك های صنعتی ایران انتخاب می شود.

باتوجه به این انتصاب و وجود شهرك صنعتی همچون شهرك سرمایه گذاری خارجی، بعثت (بزرگترین شهرک صنعتی خاورمیانه)، سلیمی و شهرک های تخصصی متعدد در سطح آذربایجان شرقی پیش بینی می شود تحولات عمده ای در بالفعل شده بسیاری از ظرفیت های بالقوه موجود در شهرك های صنعتی استان صورت گیرد.